måndag 15 augusti 2011

svd.se rapporterar om miljögifter

I Svenska Dagbladets artikelserie Evigt liv? har turen kommit till miljögifters effekt på vår förväntade livslängd. Trots att vi har bättre mediciner, sjukvård och mat är det inte säkert att de barn som föds idag kommer att bli äldre än de som föddes för femtio år sedan, just på grund av miljögifter och effekterna på hälsan. SvD har också en lista med tips för att undvika onödig exponering av miljögifter:

• Etylenoxid, vinylklorid, dietylsulfat och akrylamid har lätt för att reagera och kan orsaka cancer och störa arvsmassan.
• DDT, PCB, dioxiner och ftalater är hormonstörande.
• Dioxiner kan även framkalla missbildningar, cancer, förändrade könskvoter, inlärningssvårigheter med mera.
• DDT är även kopplat till diabetes och reproduktionsproblem hos fåglar.
• PCB orsakar reproduktionshämning hos däggdjur som säl, utter och mink.
• Ftalater, till exempel DEHP, påverkar spermieproduktion och funktion, precis som bisfenol A.
• Bekämpningsmedel kan vara hormonstörande, cirka 100 ämnen med olika effekter är listade.
• Även tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik är hormonstörande.
• Ät en varierad kost så sprider du riskerna att utsättas för miljöföroreningar.
• Städa hemma – damm och partiklar är en exponeringsväg för gifter.
• Mikra inte din mat i plastburkar.
• Undvik de produkter som kan innehålla ftalater eller parabener, till exempel kosmetika, hudkrämer och plastleksaker.
• Undvik produkter med ytaktiva fluorerade ämnen som är smuts- och vattenavvisande.
• Ät långt ner i näringskedjan eftersom miljöföroreningar anrikas högre upp.
• Undvik det antibakteriella ämnet triclosan som finns i vissa sportkläder, tandkräm och deodorant.
• Undvik kontaminerad mat, till exempel fet Östersjöfisk.
• Använd ekologiska varor, till exempel ekologiska sängkläder.
• Vädra ofta när du köpt nya elektroniska produkter.
• Rök inte.
• Använd inte droger.
• Undvik övervikt.

lördag 13 augusti 2011

Nästan två tredjedelar av Conversefabrikerna efterlever inte uppförandekoden

För en dryg månade sedan rapporterade Associated Press (AP) att medarbetare på fabriker i Indonesien som tillverkar de populära Converseskorna misshandlats på sin arbetsplats vid upprepade tillfällen. De berättar bland annat att de blivit slagna, fått skor kastade på sig och blivit kallade nedsättande ord som ”gris” och ”hund”.

Converse ägs sedan 2003 av Nike. Nike släppte i samband med avslöjandet en intern rapport om CSR-arbetet på Conversefabrikerna till AP. Det framgår från rapporten att nästan två tredjedelar av Nikes 168 underleverantörer av Converseskor inte efterlever uppförandekoden. Tolv fabriker har allvarliga brister och 97 fabriker anses inte göra några framsteg i sitt CSR-arbete. 

När Naomi Klein släppte No Logo för elva år sedan var Nike i skottgluggen och utmålades som en av de största bovarna klädindustrin. Mediareaktionerna och tryck från konsumentgrupper tvingade Nike att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Exempelvis började de publicera en lista med namn på fabriker man använde sig av – något som är ovanligt i klädindustrin. Nike har dock fortfarande stora brister i sitt hållbarhetsarbete. 

Samma dag som artikeln publicerades skickade Nike ut ett pressmeddelande där man bland annat skriver att man bland annat intervjuat medarbetarna på fabriken, bett Fair Labor Association göra en extern audit på de berörda fabrikerna samt granskat och utvecklat möjligheterna för medarbetarna på fabrikerna att lämna in klagomål.

Åtgärderna verkar synnerligen reaktiva och man skriver exempelvis ingenting om audits på övriga fabriker, trots att man i den interna rapporten medgivit till att flera fabriker har svårigheter att uppfylla kraven i uppförandekoden. Det verkar inte heller införas några sanktioner mot fabrikerna för att de inte uppfyllt kraven som ställts på dem av Nike.

onsdag 18 maj 2011

Ökad försäljning av ekologiska drycker på Systembolaget

Bild: Systembolaget


KRAV rapporterar att Systembolagets försäljning av ekologiska drycker ökade med 52 % första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Detta trots en minskad total försäljning för Systembolaget under kvartalet. Lennart Agén, presschef på Systembolaget kommenterar "Jag tror att den ökade försäljningen beror på en ökad medvetenhet om hälsa och miljö vilket ger ett aktivt val av ekologiskt. Något som också genomsyrar hela handeln."


Systembolaget har nyligen också introducerat en ny hemsida där man enkelt kan hitta alla drycker av ekologiskt odlade jordbruksvaror. 553 stycken finns det tydligen idag, i fredags var de 522. De flesta är röda viner, men även ekologisk whisky, fruktvin och sake finns representerade i Systembolagets sortiment.


Totalt sålde Systembolaget över tre miljoner liter ekologisk dryck under kvartalet.

söndag 12 december 2010

Ekobloggar

Strax innan jag gjorde blogguppehåll frågade jag er om tips på bra ekobloggar. Här hittar ni en lista på de bloggar ni tipsade om.


Fler bloggar hittar ni på Miljöbloggaktuellt som samlade ihop en mycket lång lista under tiden bloggen var aktiv.

söndag 22 november 2009

Den etiska pälsindustrin?

Elizabeth Day analyserar i dagens The Observer hur synen på pälsar i klädindustrin har förändrats de senaste åren- Hon beskriver hur supermodellerna som kampanjade för PETA nu har blivit industrins främsta förespråkare och hur lobbying har förändrat den allmäna inställningen. Men kan päls någonsin vara etiskt?

fredag 20 november 2009

Friskvårdskedjan SATS tar bort alla solarium

GP rapporterar idag att friskvårdskedjan SATS tar bort samtliga solarium från sina anläggningar vid månadsskiftet. Detta efter nya varningar från WHO som pekar på ett starkt samband mellan solariesol och hudcancer.
SATS medger att de kommer att få stora intäktsbortfall, men menar att solariumen inte överensstämmer med deras kärnvärden och verksamhet.
– Folk kommer hit för att må bättre. Vi ska ju stå för det goda och hälsosamma, säger Nino Jahangiri som är chef för anläggningen på Kompassen i Göteborg.

Detta är sant företagsansvar i mina ögon. Att anpassa sitt erbjudande för att göra gott och samtidigt kunna hantera de inkomstbortfall som beslutet resulterar i. I ett större perspektiv är ju dessutom solariesol relativt onödig energikonsumtion.
En del skulle kalla det översitteri - varför inte ge kunderna vad de vill ha?