måndag 15 augusti 2011

svd.se rapporterar om miljögifter

I Svenska Dagbladets artikelserie Evigt liv? har turen kommit till miljögifters effekt på vår förväntade livslängd. Trots att vi har bättre mediciner, sjukvård och mat är det inte säkert att de barn som föds idag kommer att bli äldre än de som föddes för femtio år sedan, just på grund av miljögifter och effekterna på hälsan. SvD har också en lista med tips för att undvika onödig exponering av miljögifter:

• Etylenoxid, vinylklorid, dietylsulfat och akrylamid har lätt för att reagera och kan orsaka cancer och störa arvsmassan.
• DDT, PCB, dioxiner och ftalater är hormonstörande.
• Dioxiner kan även framkalla missbildningar, cancer, förändrade könskvoter, inlärningssvårigheter med mera.
• DDT är även kopplat till diabetes och reproduktionsproblem hos fåglar.
• PCB orsakar reproduktionshämning hos däggdjur som säl, utter och mink.
• Ftalater, till exempel DEHP, påverkar spermieproduktion och funktion, precis som bisfenol A.
• Bekämpningsmedel kan vara hormonstörande, cirka 100 ämnen med olika effekter är listade.
• Även tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik är hormonstörande.
• Ät en varierad kost så sprider du riskerna att utsättas för miljöföroreningar.
• Städa hemma – damm och partiklar är en exponeringsväg för gifter.
• Mikra inte din mat i plastburkar.
• Undvik de produkter som kan innehålla ftalater eller parabener, till exempel kosmetika, hudkrämer och plastleksaker.
• Undvik produkter med ytaktiva fluorerade ämnen som är smuts- och vattenavvisande.
• Ät långt ner i näringskedjan eftersom miljöföroreningar anrikas högre upp.
• Undvik det antibakteriella ämnet triclosan som finns i vissa sportkläder, tandkräm och deodorant.
• Undvik kontaminerad mat, till exempel fet Östersjöfisk.
• Använd ekologiska varor, till exempel ekologiska sängkläder.
• Vädra ofta när du köpt nya elektroniska produkter.
• Rök inte.
• Använd inte droger.
• Undvik övervikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar